Aktuality / Vo Svidníku sa uskutočnilo prvé zasadnutie okrskových volebných komisií

 

Vo Svidníku sa uskutočnilo prvé zasadnutie okrskových volebných komisií
 
 
V súlade s ustanovením § 17, ods. 3, Zákona NR SR č. 333/2004 Z.z. o voľbách do orgánov Národnej rady Slovenskej republiky sa 27. januára 2012 uskutočnilo 1. zasadnutie okrskových volebných komisií v meste Svidník, ktoré viedol primátor Ing. Ján Holodňák.
Po zložení zákonom predpísaného sľubu členovia OkVK podpísali poučenie o povinnosti mlčanlivosti a boli oboznámení s úlohami okrskových volebných komisií. Prítomní boli informovaní aj o plnení harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb a o ďalších úlohách súvisiacich s ich prípravou.
Za predsedov a podpredsedov OkVK boli žrebom určení:
 
Okrsok č. 1 - Spojená škola
predsedníčka: Mgr. Slávka Haníková (SaS)
podpredsedníčka: Renáta Rusinková (Strana živnostníkov Slovenska)
zapisovateľka: Mária Kandravá
 
Okrsok č. 2 - ZŠ Karpatská
predsedníčka: Mgr. Nadežda Fedorková (SDKÚ)
podpredsedníčka: Bc. Emília Krupová (KSS)
zapisovateľka: Mgr. Erika Červená
 
Okrsok č. 3: - Gymnázium DH
predsedníčka: PhDr. Aneta Mačeková (MOST-HÍD)
podpredsedníčka: Viera Maguláková (Strana občanov Slovenska)
zapisovateľka: Ľuba Rišková
 
Okrsok č. 4: Dom kultúry
predseda: Ivan Rudy (Náš kraj)
podpredsedníčka: Mgr. Darina Feková (Strana občanov Slovenska)
zapisovateľka: Oĺga Hanasová
 
Okrsok č. 5: Podduklianske osvetové stredisko
predseda: Ján Fedor (SMER-SD)
podpredsedníčka: Monika Nogová (Obyčajní ľudia - Nezávislé osobnosti)
zapisovateľka: Helena Ducárová
 
Okrsok č. 6: ZŠ 8. mája
predseda: Mgr. Andrej Žák (SMER-SD)
podpredsedníčka: Mgr. Aneta Maguláková (Strana slobodné slovo-Nory Mojsejovej)
zapisovateľka: Bc. Marta Haninová
 
Okrsok č. 7: Technické služby
predseda: František Tkáč (KDH)
podpredsedníčka: Alena Šafránková (Strana občanov Slovenska)
zapisovateľka: Bc. Lenka Šimková
 
     Zapisovateľkami okrskových volebných komisií pre voľby do NR SR, ktoré sa uskutočnia 10. marca 2012, sú zamestnankyne mesta.
 

                                                                                              P.G.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.