Aktuality / Vo Svidníku sa upravujú vodné toky

 

Vo Svidníku sa upravujú vodné toky
 
Mesto Svidník v rámci projektu na podporu nezamestnanosti a v rámci eliminácie ohrozenia občanov pred povodňami realizuje projekt: “O poskytnutí príspevku na podporu nezamestnanosti na realizáciu opatrení Čistenie a úprava vodných tokov na ochranu pred povodňami, odstraňovanie nánosov z koryta vodného toku a porastov na brehu“. V rámci tohto projektu 6 pracovníkov bude odstraňovať nánosy a porasty na brehu vodných tokov, zlepšovať odtokové pomery vodných tokov a tým prispieť k eliminácii ohrozenia občanov mesta pred povodňami. Zamestnanci sa budú starať o vodné toky Ondava, Ladomírka, Kolesovka a Osy.                                                                                                            JM

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.