Aktuality / Vladislavovi Kačmárovi pri príležitosti okrúhleho životného jubilea udelili Cenu primátora

V polovici mája oslávil krásne životné jubileum Vladislav Kačmár. Pri tejto príležitosti bol prijatý primátorom mesta Jánom Holodňákom, ktorý mu za významný prínos v sociálnej oblasti v meste Svidník poďakoval a odovzdal Cenu primátora i kyticu kvetov. Vyzdvihol jeho dlhoročné aktivity smerujúce k podpore zdravotne postihnutých ľudí. Primátor poprial oslávencovi hlavne veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a úspechov v osobnom i pracovnom živote. Ku gratuláciám sa pripojili aj prednosta MsÚ Svidník Vladimír Šandala, vedúca OŠKŠaM Viera Dercová a vedúca OSZPČaO Marta Jacková.

Vladislav Kačmár je rodákom zo Stročína a v produktívnom veku skončil na invalidnom vozíku. Vďaka životnému elánu a sile sa rozhodol pomáhať zdravotne postihnutým ľuďom. V roku 2006 založil OZ Spojme srdcia pre zdravie, ktorého je predsedom. Občianske združenie Spojme srdcia pre zdravie pravidelne realizuje benefičné koncerty a iné podujatia, výťažok z ktorých slúži na finančné pokrytie rekondično-rehabilitačných pobytov, prípadne na vzdelávacie programy pre zdravotne postihnutých, s cieľom zvýšiť ich šance uplatniť sa na pracovnom trhu. Usporiadava aj výstavy a prezentácie kompenzačných pomôcok, chránených dielní a hendikepovaných umelcov i detí.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.