Aktuality / Vladimír Kaliňák si prevzal Cenu primátora pri príležitosti životného jubilea

V utorok, 27. septembra 2016 svoje životné jubileum, krásnych 50 rokov, oslávil Mgr. Vladimír Kaliňák. Pri príležitosti tohto krásneho sviatku bol prijatý na MsÚ Svidník, kde si priamo z rúk primátora mesta Ing. Jána Holodňáka prevzal Cenu primátora za rozvoj mesta Svidník.

Primátor sa mu za dlhoročnú prácu v prospech nášho mesta poďakoval, vyzdvihol dlhoročné pôsobenie jubilanta ako poslanca Mestského zastupiteľstva vo Svidníku a člena Mestskej rady, kde sa aj v súčasnosti aktívne podieľa na riešení pálčivých roblémov nášho mesta a jeho rozvoji. Mgr. Vladimír Kaliňák určité obdobie pôsobil ako prednosta Krajského školského úradu v Prešove, no takmer celý profesijný život zasvätil Spojenej škole internátnej vo Svidníku, kde dlhé roky nielen vyučoval, ale túto školu riadil a aj v súčasnosti stále zastáva funkciu riaditeľa školy.

Primátor oslávencovi zaželal veľa šťastia, zdravia, pohody a úspechov v osobnom i pracovnom živote. Ku gratuláciám sa pripojil aj prednosta MsÚ Svidník Mgr. Vladimír Šandala, zástupca primátora Peter Pilip i hlavný kontrolór MsÚ Svidník Ing. Ivan Sagan.   

 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.