Aktuality / Vianočný príhovor primátora mesta Svidník

Vážení spoluobčania,

čaká nás najkrajšie obdobie v roku, obdobie, keď sa všetci na chvíľu zastavia, stretnú so svojimi blízkymi a prežijú neopakovateľné chvíle.                                                                                                                                                           
Vianoce majú v sebe neopakovateľné čaro a sú obdobím, keď sa každý snaží byť so svojimi blízkymi, keď si viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. To všetko sú hodnoty, ktoré znamenajú veľa pre každého z nás. V tomto krásnom a čarovnom čase sa opäť vieme tešiť aj z maličkostí, vzájomnej blízkosti, úprimného úsmevu, vľúdneho slova, či ľudského dotyku.                                                                                                                                       
Už tradične k Vianociam patrí aj dodržiavanie zvykov našich predkov. V teple domova zaznejú vianočné vinše, koledy, modlitby a rozsvieti sa vianočný stromček. Najkrajším okamihom Vianoc je spoločná štedrovečerná večera a odovzdávanie darčekov pod vianočným stromčekom, z ktorého sa samozrejme najviac tešia naše deti. Najväčším darom, ktorý môžeme svojim blízkym darovať, je však láska a pocit domova, lebo len bohatstvom ducha, lásky a porozumenia sú Vianoce najkrajšie.                                                                                                                                         
Preto všetkým Vám, vážení spoluobčania, prajem krásne prežitie vianočných sviatkov a úspešný vstup do Nového roku 2017, všetko dobré, pevné zdravie, veľa Božieho požehnania, veľa osobných ako aj pracovných úspechov, no najmä veľa pozitívnej energie, ktorá nám tak často v dnešnej uponáhľanej dobe chýba. Prajem Vám, aby sa v každom z Vás upevnil pocit šťastia, pohody a spolupatričnosti, aby sme mohli všetci pokojne nažívať v našom krásnom a malebnom mestečku.

Zaželajme si nádherné Vianoce plné štedrosti, pohody, lásky a pokoja.

                                                                                                                                                         
 Ing. Ján Holodňák
                                                                                                                                                             primátor mesta

     

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.