Aktuality / VEREJNÁ VÝZVA

 VEREJNÁ VÝZVA

Komisia pre výber pamätihodností mesta Svidník zriadená na základe VZN č. 11/2012 vyzýva občanov mesta Svidník, právnické osoby, kultúrne a cirkevné inštitúcie na predkladanie návrhov na pamätihodností mesta Svidník.
Pamätihodnosťami mesta sú hnuteľné aj nehnuteľné veci, kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórií a osobnostiam mesta.
Návrhy je možné zaslať poštou, e-mailom alebo osobne do 30. apríla 2016.

 

KONTAKTY:

Mestský úrad Svidník

OŠKŠaM
Sov. hrdinov 200/33
089 01 Svidník

email: skolstvo@svidnik.sk

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.