Aktuality / Verejná výzva na predkladanie návrhov

 VEREJNÁ VÝZVA

 
Komisia pre výber pamätihodností mesta Svidník
zriadená na základe VZN č. 11/2012
vyzýva občanov mesta Svidník, právnické osoby, 
kultúrne a cirkevné inštitúcie 
na predkladanie návrhov do evidencie pamätihodností mesta Svidník.

 Pamätihodnosťami mesta sú hnuteľné aj nehnuteľné veci, kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam mesta Svidník.
Návrhy je možné zaslať poštou, e-mailom alebo osobne do 30.6.2018.

 
KONTAKTY:

Mestský úrad Svidník email: skolstvo@svidnik.sk
OŠKŠaM 
Sov. hrdinov 200
089 01 Svidník

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.