Aktuality / Vedomostná súťaž "Z histórie svidníckeho regiónu 2017"

Vo štvrtok 19. januára sa uskutočnil v poradí už 7. ročník vedomostnej súťaže ,,Z histórie svidníckeho regiónu 2017“, ktorý sa konal pri príležitosti 72. výročia oslobodenia mesta Svidník. Na príprave vedomostnej súťaže sa podieľal Vojenský historický ústav v spolupráci s Múzejným oddelením VHM Svidník a mestom Svidník. Vedomostný kvíz sa konal v Dome kultúry Svidník, hľadisko ktorého zaplnili žiaci svidníckych základných škôl. Na slávnostnom otvorení kvízu, ako aj na celkovom vyhodnotení, sa zúčastnili nielen predstavitelia Vojenského historického ústavu, ale aj zástupcovia miestnej samosprávy, vrátane primátora mesta Svidník Ing. Jána Holodňáka.

Tak ako po minulé roky aj tento rok žiaci piatich základných škôl mesta Svidník odpovedali na otázky z histórie mesta Svidník od prvej písomnej zmienky až po súčasnosť, prvej svetovej vojny v Európe a bojov v Karpatoch na prelome rokov 1914 – 1915, druhej svetovej vojny v Európe a vo svete, a Karpatsko-duklianskej operácie.

Víťazom vedomostnej súťaže sa stala Cirkevná základná škola sv. Juraja, druhé miesto si odniesla ZŠ Karpatská a tretiu priečku obsadila ZŠ 8. mája. V prestávkach medzi jednotlivými kolami kvízu si žiaci v hľadisku mohli pozrieť spevácke vystúpenia dievčenskej hudobnej skupiny Red Cats, ktorá pôsobí v rámci Základnej umeleckej školy vo Svidníku, ako aj krátky dokumentárny film o priebehu druhej svetovej vojny, krátky dokumentárny film z dielne Vojenského historického ústavu, ktorý v animovanej 3D podobe prezentoval najvzácnejšie zbierkové predmety v jeho správe a napokon aj dokumentárny film približujúci poslanie a činnosť Vojenského historického ústavu VHÚ a jeho jednotlivých zložiek.

 

    

    

     

    

 

 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.