Aktuality / Vedomostná súťaž „Z histórie mesta Svidník“

 

Vedomostná súťaž „Z histórie mesta Svidník“
 
Pri príležitosti 67.výročia oslobodenia Svidníka sa uskutočnil  vo Vojenskom historickom múzeu vo Svidníku prvý ročník vedomostnej súťaži o dejinách mesta Svidník.
Súťaž veľmi dobre pripravilo Vojenské historické múzeum vo Svidníku spolu s Mestom Svidník. Na súťaži sa zúčastnili všetkých päť  základných škôl vo Svidníku, ktorých žiaci boli vedomostne na dobrej úrovni. V prvej časti súťaže si jednotlivé školy ťahali otázky z obálky a v druhej časti ich čakal vedomostný test. Najlepšie si počínali žiačky Základnej školy na ulici Karpatskej, ktoré mali rovnaký počet bodov ako žiaci zo Základnej škole na ulici 8. mája, avšak  doplňujúcou otázkou si zabezpečili víťazstvo. Na treťom mieste sa umiestnili žiaci Základnej školy na Komenského ulici. Všetci súťažiaci si odniesli ceny a prihovoril sa k ním aj primátor mesta Ján Holodňák, ktorý spolu s prednostom mestského úradu Vladimírom Šandalom a porotcami p. Hospodárom, p. Pavlovičom,  p. Blažkom a p. Hospodárovou ceny odovzdávali.
Ako povedal primátor Ján Holodňák, žiaci preukázali svoje vedomosti a cení si, že sa táto súťaž uskutočnila. Poďakoval sa všetkým, ale najmä Vojenskému historickému múzeu vo Svidníku za veľmi dobrú organizáciu. Súťaž bude mať určite pokračovanie aj v budúcnosti. JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.