Aktuality / Vedomostná i výtvarná súťaž pri príležitosti osláv 69. výročia oslobodenia mesta

 

Odbor školstva, kultúry, športu a mládeže Mestského úradu vo Svidníku pripravil dve súťaže k 69. výročiu oslobodenia Svidníka.
Prvou bola výtvarná súťaž „Pohľadnica nášho mesta očami detí“, do ktorej sa zapojili deti a žiaci všetkých materských škôl a základných škôl v meste. Odborná porota v zložení: Vladimír Makara a p. Guzlejová zo ZUŠ vo Svidníku určila poradie v jednotlivých kategóriách:
Materské školy:
                            1. Marek Kostilník - MŠ 8. mája
                            2. Martina Škurlová – MŠ gen. Svobodu
                            3. Lianka Olejárová – MŠ Ľ. Štúra
                            3. Peter Pančák – MŠ 8. mája
4.,5., 6. ročník ZŠ:
                            1. Kristína Ivančová – Cirkevná ZŠ sv. Juraja
                            2. Zuzka Klebanová – ZŠ Karpatská
                            3. Nikolka Halčíková  – Cirkevná ZŠ sv. Juraja
                            3. Veronika Čajková – Cirkevná ZŠ sv. Juraja
7., 8., 9. ročník ZŠ:
                            1. Terézia Majdová – Cirkevná ZŠ sv. Juraja
                            2. Peter Halaj – ZŠ Komenského
 
O víťazovi najkrajšej pohľadnice Svidníka môžete rozhodnúť aj Vašim hlasom. Sledujete facebook Svidník mestská stránka, kde sa bude hlasovať od 20. januára 2014 do 28. februára 2014. Víťazná pohľadnica bude vydaná v tlačenej podobe.
 
Druhou súťažou, ktorej záverečná časť sa uskutočnilo vo Vojenskom historickom ústave, múzejné oddelenie Svidník bol 3. ročník vedomostnej súťaže v kategórii 5. – 9. ročník základných škôl. Súťaž sa uskutočnila v spolupráci s VHM, múzejné oddelenie Svidník. Finálovému kolu predchádzali školské kolá a ich víťazi postúpili na záverečný kvíz.
Porota v zložení: Peter Holík a Gabriel Blaško – múzejné oddelenie Svidník a Richard Pavlovič – Štátny archív, pobočka Svidník, vyhodnotila kvíz aj odpovede družstiev a určila poradie:
                          1.      ZŠ Karpatská
                          2.      ZŠ Komenského
                          3.      ZŠ 8. mája
                          4.      Cirkevná ZŠ sv. Juraja
                          5.      Spojená škola ZŠ
Ceny odovzdal primátor mesta Ján Holodňák a riaditeľ Vojenského historického ústavu Bratislava Miloslav Čaplovič.                      J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.