Aktuality / Vedomostná a výtvarná súťaž pri príležitosti osláv 70. výročia oslobodenia mesta

 Odbor školstva, kultúry, športu a mládeže Mestského úradu vo Svidníku pripravil dve súťaže k 70. výročiu oslobodenia Svidníka.

Prvou bola výtvarná súťaž „Pohľadnica mesta Svidník očami detí“, do ktorej sa zapojili deti a žiaci všetkých materských škôl a základných škôl v meste. Odborná porota v zložení: Vladimír Makara a p. Guzlejová zo ZUŠ vo Svidníku určila poradie v jednotlivých kategóriách:

Materské školy:

                            1. Bibiána Kotuličová - MŠ Ľ. Štúra

                            2. Miriamka Fecenková – MŠ 8.mája

                            3. Terézia Lastivková – MŠ gen.Svobodu           

1. – 4. ročník ZŠ:

                            1. Liliana Iszófová – ZŠ Karpatská

                            2. Natália Vojteková – ZŠ 8.mája

                            3. Martina Šimcová - ZŠ Komenského

7. - 9. ročník ZŠ:

                            1. Mária Pavlíková – ZŠ Komenského

                            2. Martin Hudák – ZŠ Komenského

                            3. Sabína Rimová  – ZŠ 8.mája

 
Cenu poroty získala Alexandra Dzurová – ZŠ 8.mája.

Druhou súťažou, ktorá sa uskutočnila vo Vojenskom historickom ústave, múzejné oddelenie Svidník, bol 4. ročník  vedomostnej súťaže v kategórii 5. – 9. ročník základných škôl. Súťaž sa uskutočnila v spolupráci s VHM, múzejné oddelenie Svidník. Porota v zložení: Peter Holík a Gabriel Blaško – múzejné oddelenie Svidník a Richard Pavlovič – Štátny archív v Prešove, pobočka Svidník vyhodnotila kvíz aj odpovede družstiev a určila poradie:

1.      ZŠ Karpatská

2.      Cirkevná ZŠ sv. Juraja

3.      ZŠ Spojená škola

4.      ZŠ Komenského

5.      ZŠ 8. mája

Ceny všetkým súťažiacim odovzdal primátor mesta Ján Holodňák a riaditeľ Vojenského historického ústavu Bratislava Miloslav Čaplovič.                      J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.