Aktuality / Vedenie mesta v Poľsku

 

Vedenie mesta v Poľsku
 
Vo štvrtok 9.júna 2011 navštívila delegácia mesta Svidník vedená primátorom mesta Jánom Holodňákom, spolu so zástupcom primátora Mironom Mikitom a prednostom MsÚ vo Svidníku Vladimírom Šandalom, poľské mesto Krosno, kde sa stretli s primátorom Krosna Piotrom Przytockim. Bola to prvá oficiálna návšteva primátora Jána Holodňáka v tomto meste.
Zámerom návštevy bolo nadviazať na doterajšiu dobrú spoluprácu medzi oboma mestami, ale hlavnou témou boli projekty a získavanie finančných prostriedkov cestou Karpatského euroregiónu. Ďalšou z tém rokovania bolo aj využitie a spolupráca letísk v Krosne a vo Svidníku.
Naša delegácia potom v Rzeszowe jednala o vstupe do siete Euroregiónu karpatského a zaujímala sa najmä o spoluprácu a  participovaní na programe „Karpatský horizont 2020“ zaoberali sa možnosťami, ako môže Poľsko, ktoré sa stane predsedajúcou krajinou EÚ v II. polroku roku 2011 pomôcť rozvoju Karpát, najmä v regióne východného Slovenska. Ako informoval Miron Mikita, spolupráca medzi RRA vo Svidníku a RRA v Krosne, či Rzeszowe je dlhé roky na veľmi dobrej úrovni a verí, že cestou spoločných projektov prinesie aj ovocie, aby sa aj náš región čo najviac rozvíjal po kultúrnej, spoločenskej i hospodárskej stránke. JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.