Aktuality / Vedenie mesta sa stretlo s duchovnými

 V pondelok 19. januára 2015 prijali pozvanie primátora mesta Jána Holodňáka na tradičné novoročné stretnutie duchovní a sestry predstavené. Primátor mesta sa im poďakoval za ich prácu a prínos pre občanov nielen v oblasti duchovnej, ale aj v kultúrnom a spoločenskom živote. Spomenul podujatia, ktorých organizátormi alebo spoluorganizátormi boli jednotlivé cirkvi a poukázal aj na aktivity cirkví. Stretnutia sa zúčastnil aj zástupca primátora Peter Pilip, prednosta MsÚ Vladimír Šandala a vedúca odboru MsÚ Marta Jacková.

Jednou z hlavných úloh mesta  je podpora a pomoc pri aktivitách, ktoré sú prospešné pre deti, mládež a občanov mesta a primátor verí, že spolupráca s cirkvami bude aj naďalej na vysokej úrovni. Spolu potom hovorili o plánoch, o ďalších možnostiach spolupráce a jej rozvíjaní na nasledujúce obdobie. Všetci zúčastnení potvrdili veľmi dobrú spoluprácu s mestom, ktoré nerobí rozdiel medzi jednotlivými cirkvami a spoločne si zaželali šťastný, pokojný a radostný rok 2015.             J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.