Aktuality / V ZŠ 8. mája sa rekonštruuje

 
V ZŠ 8. mája vo Svidníku prebieha rekonštrukcia sociálnych zariadení, na ktoré sa nám podarilo získať finančné prostriedky na odstránenie havarijného stavu v sume skoro 36 tisíc EUR so spolufinancovaním mesta 5% čo predstavuje 933 EUR. Rekonštrukcia sa týka troch dievčenských a troch chlapčenských toaliet, ktoré majú byť zrealizované do konca marca. Tieto stavebné zmeny realizuje svidnícka firma MIKOSTAV. Naďalej sa však mesto bude zaujímať o získanie prostriedkov aj na rekonštrukciu zvyšných toaliet, aby sa zlepšilo prostredie v škole aj v tejto sociálnej oblasti.

 

  

                                              

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.