Aktuality / Uvítanie detí do života

 

Uvítanie detí do života
 
Primátor mesta Ján Holodňák slávnostne uvítal    v  obradnej sieni na Mestskom úrade vo Svidníku 10 detí, ktoré boli zapísané do pamätnej knihy a od primátora dostali milé darčeky. Mamičkám odovzdal primátor kytičku a zaželal všetkým zdravie a šťastie, deťom bezstarostné a pokojné detstvo a aby boli vychovávané s láskou všetkých najbližších.
Deťom, ako aj ich rodičom zaspievali a zarecitovali deti z Materskej školy Ľudovíta Štúra vo Svidníku.                                                      JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.