Aktuality / Uvítanie detí do života - máj 2017

V prvom májovom týždni sa v obradnej miestnosti na MsÚ Svidník konal slávnostný obrad uvítania detí do života a zapísanie rodičov do Pamätnej knihy mesta Svidník. Primátor mesta Ing. Ján Holodňák daroval mamičkám Pamätný list i kytičku a pre ich ratolesti drobný darček. Zaželal všetkým veľa zdravia a šťastia, deťom neskonalú rodičovskú lásku a krásne, pokojné detstvo. Túto milú slávnosť spestrili deti z Materskej školy gen. Svobodu vo Svidníku svojim programom, v ktorom mamičkám i deťom krásne zarecitovali a zaspievali.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.