Aktuality / Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

 V piatok 5. decembra 2014 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku. Zasadnutiu  predchádzala svätá omša v gréckokatolíckom Chráme Božej múdrosti vo Svidníku, po ktorej nasledovalo ustanovujúce zasadnutie. Po štátnej hymne a obligatórnych náležitostiach predseda mestskej volebnej komisie Bohumil Kačmár oznámil výsledky volieb do orgánov samosprávy. Potom novozvolený primátor mesta Ján Holodňák zložil sľub a prevzal osvedčenie o zvolení za primátora. Následne všetci poslanci zložili sľub a prevzali osvedčenie o zvolení za poslanca. Novozvolený primátor mesta Ján Holodňák vo svojom vystúpení načrtol hlavné ciele na nasledujúce obdobie a zaželal, aby poslanci robili správne rozhodnutia v prospech mesta. Na ustanovujúcom zasadnutí bol poverený František Pochanič  zvolávať a viesť zasadnutia MsZ v prípadoch stanovených zákonom. Poslanci potom určili sobášiacich.          J.Mihalík

           

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.