Aktuality / Úspešne ukončenie projektu o vzdelávaní študentov z pohraničia.

 

Mesto Svidník sa úspešne zapojilo do projektu „Podnikanie ako alternatíva odbornej prípravy mládeže” INT/EK/KAR/3/I/B/0091 v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Tento projekt realizujeme v spolupráci s vedúcim partnerom powiatom Rzeszów. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Karpatského euroregiónu v rámci Programu Interreg V-A Poľsko Slovensko 2014 – 2020.

V dňoch 5. a 6. apríl sa uskutočnila záverečná konferencia, na ktorej sa zhrnul celý projekt a odprezentovali sa príklady existujúcich vzdelávacích systémov, spôsobov riešenia problémov v školstve spolu s očakávaniami trhu. Témou konferencie bolo tiež využitie IT v procese vzdelávania detí a mládeže. Hosťom konferencie bol odborník z Francúzska Thomas Grégoire Mathia, ktorý predstavil riešenia aplikované Európe v oblasti vzdelávania, kladúc dôraz na existujúce systémy vzdelávania, ktoré sa osvedčili v iných krajinách a ktoré najlepším spôsobom spájajú potrebu a kompetencie na trhu práce so vzdelaním a znalosťami odovzdávanými žiakom vo vyučovacom procese. Konferencie sa zúčastnili predstavitelia mesta Svidník a powiatu Rzeszów a tiež slovenskí a poľskí učitelia.

Cieľom celého mikroprojektu bolo vytvoriť podmienky pre mládež z pohraničia na získanie kompetencií v oblasti inteligentnej špecializácie, predovšetkým IT, ktoré ich lepšie pripravia na budúce zamestnanie. Získanie povedomia o záujmoch mladých ľudí, ich vzdelávacích a profesijných plánov je osožné pre lepšie prispôsobenie vzdelávacích programov a prístupu k žiakom. Vďaka získanými kompetenciám v oblasti moderných informačných a komunikačných technológií, v súlade s aktuálnymi a predpokladanými požiadavkami moderného sveta, bude mať mládež možnosť získať v budúcnosti lepšie pracovné miesta alebo si otvoriť vlastný internetový obchod, či správne a efektívne využívať sociálne siete.

(-msu-)

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.