Aktuality / Úspech žiakov zo Svidníka

 V poľskom partnerskom meste Strzyzow sa v dňoch 24. apríla až 26. apríla 2015  v rámci Poľsko – slovenského kultúrneho jarmoku predstavili deti z DFS Makovička a žiaci zo ZUŠ vo Svidníku. V piatok sa na otvorení jarmoku zúčastnil aj primátor mesta Ján Holodňák. V nedeľu už prebehla súťažná prehliadka na ktorej žali úspech naše deti. Odborné poroty jednohlasne dali na 1. miesto v divadelnej kategórii získal žiaci z LDO ZUŠ Svidník, v speváckej kategórii sa na prvom mieste umiestnilo duo V. Siváková – M. Sivák, tretie miesto získala D. Paňková a v tanečnej kategórii bol prvý DFS Makovička.  Ing. Ján Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.