Aktuality / Ukončili školský rok 2014/2015

 V utorok 30. júna 2015 slávnostne ukončili školský rok 2014/2015 všetky školy v našom meste. Slávnostného ukončenia sa na všetkých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zúčastnil aj primátor mesta Ján Holodňák spolu s vedúcou odboru školstva, kultúry, športu a mládeže Vierou Dercovou. Primátor zaželal všetkým žiakom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom príjemné prežitie letných prázdnin, ničím nerušený oddych a nazbieranie síl do nového školského roka.      J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.