Aktuality / Ukončenie STEP UP projektu aj s účasťou mesta Svidník

 „STEP UP – zapojenie občanov Európy“

Hlavným cieľom projektu bola výmena skúseností a osvedčených postupov v oblasti participatívnej demokracie a prezentácia nástrojov miestnych vlád partnerských miest s cieľom poskytnúť všetkým občanom príležitosť výrazne prispieť k rozhodovaciemu procesu. Výmena skúseností a príležitosť hovoriť o širokej škále rozličných nástrojov sociálnej integrácie uľahčí jeho realizáciu v budúcnosti pre každého partnera a umožní vám vyhnúť sa zbytočným ťažkostiam a nákladom.

Okrem toho realizácia projektu bola príležitosťou na posilnenie spolupráce medzi mestami na regionálnej úrovni. Vďaka rôznorodosti skupín zúčastnených na projekte sa účastníci mohli zoznámiť s rôznymi názormi a získať viac názorov na použité riešenia, ako aj načrtnúť rôzne perspektívy týkajúce sa tejto témy. Počas stretnutia účastníci pracovali na ťažkostiach pri implementácii nástrojov participatívnej demokracie, metódach povzbudzovania ľudí, aby zohrávali aktívnu úlohu v miestnom spoločenskom živote, výhodách a nevýhodách každého nástroja a oveľa viac.

Dňa 13.11.2017 sa venovalo stretnutiu a vzájomnému oboznámeniu sa počas integračného zasadnutia v Rzeszowskom kultúrnom inkubátore a predbežnej prezentácii projektu a všetkým partnerom. Deň 14.11.2017 bol venovaný oficiálnej konferencii o otvorení projektu s prednáškou a diskusným panelom na tému "Sociálna účasť na riadení mesta a workshopoch, počas ktorých účastníci pracovali na realizácii hlavného produktu projektu, t.j. " Cestovná mapa Sociálna účasť." Dňa 15.11.2017 sa uskutočnilo aj zasadnutie prezentácie vytvorených dokumentov a diskusný panel venovaný možnostiam pokračovania spolupráce medzi partnermi v ďalších projektoch realizovaných v rámci programu Európa pre občanov. Deň 16. novembra 2017 bol venovaný odchodu účastníkov projektu.

 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.