Aktuality / Ukončenie školského roka 2016/2017 na svidníckych základných školách

V piatok 30. júna sa uzatvárali brány svidníckych škôl. Slávnostného ukončenia školského roka na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa zúčastnil aj primátor mesta Ján Holodňák, spolu s vedúcou odboru ŠKŠaM Vierou Dercovou. Primátor zaželal všetkým žiakom príjemné prežitie letných prázdnin, veľa zážitkov a pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom príjemný oddych a naberanie síl do nového školského roka, aby sa všetci v septembri plní elánu a energie vrátili do školských lavíc. Osobitne pozdravil deviatakov, ktorým poprial veľa úspechov v ďalšom štúdiu na stredných školách.

   

   

   

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.