Aktuality / Ukončenie školského roka 2015/2016

Vo štvrtok 30.6.2016 sa uzatvárali brány svidníckych škôl. Slávnostného ukončenia všetkých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa zúčastnil aj primátor mesta Ján Holodňák spolu s vedúcou odboru ŠKŠaM Vierou Dercovou. Primátor zaželal všetkým žiakom, pedagógom i nepedagogickým zamestnancom príjemné prežitie letných prázdnin a v septembri s elánom šťastný návrat do školských lavíc. Vyzdvihol žiakov deviatych ročníkov a poprial im veľa úspechov v ďalšom štúdiu na stredných školách.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.