Aktuality / Udelenie čestného občianstva mesta Svidník in memoriam Alexandrovi Pavlovičovi

 

       V súlade s § 30 Štatútu mesta Svidník predložilo Občianske združenie Pravoslávna Makovica primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva návrh na udelenie čestného občianstva mesta Svidník in memoriam Alexandrovi Pavlovičovi, buditeľovi Rusínov, gréckokatolíckemu kňazovi, dekanovi na Makovici, konzistoriálnemu radcovi Prešovskej eparchie, národnému spisovateľovi, básnikovi, publicistovi, pedagógovi, folklóristovi - „pevcovi Makovice“. Alexander Pavlovič bol aj veľkým protagonistom družby so Slovákmi, Rusmi, Poliakmi, so všetkými Slovanmi. Mestské zastupiteľstvo na svojom 3. zasadnutí rozhodlo uznesením č. 40/2011 o udelení čestného občianstva mesta Svidník in memoriam Alexandrovi Pavlovičovi.
Vo štvrtok 29. septembra 2011 sa uskutočnilo slávnostné udelenie čestného občianstva mesta Svidník i.m. Alexandrovi Pavlovičovi, ktorého sa zúčastnili mnohí hostia: vzdialení príbuzní Alexandra Pavloviča, prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ, primátor Svidníka Ján Holodňák, poslanci Prešovského samosprávneho kraja, prednosta Obvodného úradu vo Svidníku Bohuš Kačmár, poslanci MsZ vo Svidníku ďalej kňazi a občania Svidníka a okolia. Slávnostné udelenie občianstva začalo svätou liturgiou v Chráme Božej Múdrosti, ktorú celebroval prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ, po ktorej nasledovala panachida pri hrobe Alexandra Pavloviča. Potom sa účastníci presunuli k pomníku A. Pavloviča, kde položili kyticu kvetov.
V Dome kultúry vo Svidníku prebehol slávnostný akt udelenia čestného občianstva mesta Svidník in memoriam Alexandrovi Pavlovičovi, na ktorom sa prítomní oboznámili s jeho životom a dielom. Slávnostnú akadémiu otvoril primátor Ján Holodňák, ktorý potom odovzdal listinu o udelení čestného občianstva  prešovskému arcibiskupovi a metropolitovi Mons. Jánovi Babjakovi SJ. Primátor odovzdal pamätné listy: prešovskému arcibiskupovi a metropolitovi Mons. Jánovi Babjakovi SJ, hovorcovi arcibiskupského úradu gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove ThDr. Ľubomírovi Petríkovi PhD., Ladislavovi Pavlovičovi, Rudolfovi Pavlovičovi, PhDr. Anne Homzovej, Ing. Rudolfovi Pavovičovi, Milanovi Pavlovičovi, PhDr. Richardovi Pavlovičovi PhD., Občianskemu združeniu Pravoslávna Makovica, Miestnej organizácii Rusínskej obrody na Slovensku, so sídlom vo Svidníku, Okresnej rade Zväzu Rusínov-Ukrajincov Slovenska, Slovenskému národnému múzeu – Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku, Podduklianskemu osvetovému stredisku vo Svidníku, Podduklianskej knižnici vo Svidníku, Štátnemu archívu v Prešove, pobočka Svidník, Občianskemu združeniu Chránime kraj pod Duklou, Speváckej skupine Makovickyj holos vo Svidníku, Mgr. Andrejovi Kaputovi a Prof. PhDr. Jurajovi Bačovi CSc. Po Slávnostnom akte nasledovala kultúrny program, v ktorom vystúpil spevácky zbor Presvätej Bohorodičky pri gréckokatolíckej farnosti vo Svidníku a trio TROPAR v zložení Mgr. Miroslav Humeník, Anna Vaňková a Mária Labíková. Svojim spevom a slovom z tvorby Alexandra Pavloviča prispeli k hodnotnému priebehu slávnostnej akadémie.    JM

  Život a dielo Alexandra Pavloviča (41 kB)

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.