Aktuality / Uctili sme si starších

Október je mesiacom úcty k starším a zároveň pripomienkou na uctenie si starších občanov v našom meste. Primátor mesta Ján Holodňák pozval seniorov do Domu kultúry vo Svidníku, kde bol pre nich pripravený kultúrny program a pekný darček. V úvode privítal  dámy a pánov a v príhovore im vyslovil úctu a uznanie za všetko, čo pre naše mesto urobili a za to, že v ňom zachovali aj kúsok seba. Zaželal im ešte mnoho krásnych chvíľ v rodinnom živote, aby jeseň svojho života prežili v láske, zdraví a rodinnej pohode. Potom sa na pódiu predstavili deti svidníckych  materských škôl: generála Svobodu, Ľudovíta Štúra, a 8. mája, tanečníci z tanečného klubu Svitan, ako aj žiaci Základnej umeleckej školy vo Svidníku. Pestrý program, ktorý pripravili deti a žiaci so svojimi pedagógmi, nadchol srdcia prítomných a mnohým sa vyronila aj slzička pri pohľade na svoje vnúčatá a spomienke na mladosť. Seniori a seniorky odchádzali z domu kultúry plní dojmov i s krásnym zážitkom.

J. Mihalík

 

   
   
   
   
   
   
   

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.