Aktuality / Úcta k starším

 

Úcta k starším
 
V rámci Mesiaca úcty k starším pripravilo mesto Svidník kultúrny program pre seniorov v Dome kultúry vo Svidníku. Prítomné dámy a pánov privítal primátor Ján Holodňák, ktorý im vyslovil úctu a uznanie za všetko, čo pre naše mesto urobili a za to, že v ňom zachovali aj kúsok seba. Zaželal im ešte mnoho krásnych chvíľ v rodinnom živote, aby jeseň svojho života prežili v láske, zdraví a rodinnej pohode. Potom sa na pódiu predstavili deti svidníckych  materských škôl: Ľudovíta Štúra, generála Svobodu a 8. mája, ako aj žiaci Základnej umeleckej školy vo Svidníku. Pestrý program, ktorý pripravili deti a žiaci so svojimi pedagógmi, nadchol srdcia prítomných a mnohým sa vyronila aj slzička pri pohľade na svoje vnúčatá a spomienke na mladosť. Seniori a seniorky odchádzali z domu kultúry s pekným darčekom i s krásnym zážitkom.                             JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.