Aktuality / Úcta k starším netradične

 V októbri si každoročne pripomíname úctu k starším a nezabudli sme na nich ani v našom meste. Pretože Dom kultúry vo Svidníku sa rekonštruuje, primátor mesta Ján Holodňák pozval v piatok 24. októbra 2014 pri tejto príležitosti seniorov do jedálne ZŠ Komenského vo Svidníku, kde bol pre nich pripravený kultúrny program, pohostenie i pekný darček. V úvode privítal  dámy i pánov a v príhovore im vyslovil úctu a uznanie za všetko, čo pre naše mesto urobili, za ich prácu a obetavosť, vďaka čomu je nášmu srdcu blízke. Zaželal im ešte mnoho krásnych chvíľ v rodinnom živote, aby jeseň svojho života prežili obklopení láskou, v zdraví a rodinnej pohode. Uznesením Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 517/2014 bola udelená cena mesta Svidník Jozefovi Baslárovi  "in memoriam". Primátor odovzdal cenu manželke Jozefa Baslára, Margite Baslárovej.

V programe vystúpili speváčky z Repete Lýdia Volejníčková a Božanka ktoré svojim spevom nadchli srdcia prítomných a vyslúžil si veľký potlesk. Seniori a seniorky odchádzali z podujatia plní dojmov a krásnych zážitkov.             J. Mihalík

 

   
   
   
   
   

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.