Aktuality / Učitelia športovali

 

Pri príležitosti Dňa učiteľov zorganizovala Rada odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy v okrese Svidník 23. ročník volejbalového turnaja pri príležitosti Dňa učiteľov. Účastníkov privítala v Spojenej škole okresná predsedníčka ROZPSAV v okrese Svidník Anna Džupinová, spolu s vedúcou odboru školstva, kultúry, športu a mládeže Vierou Dercovou a riaditeľkou Spojenej školy Máriou Makutovou. Volejbalového turnaja sa zúčastnili štyri miešané družstvá učiteliek a učiteľov, ostatným družstvám prekazila štart chrípka.  Po urputných bojoch zvíťazili učitelia zo Spojenej školy vo Svidníku, druhí skončili učitelia ZŠ Krajná Poľana, tretie skončili učitelia zo ZŠ Giraltovce a na štvrtom mieste skončilo družstvo učiteľov ZŠ Komenského Svidník.             J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.