Aktuality / Učitelia slávili svoj deň

 V piatok 27. marca 2015  pozval primátor mesta Ján Holodňák pedagógov zo základných škôl, materských škôl, základnej umeleckej školy a centra voľného času na oslavy  Dňa učiteľov. V Dome kultúry vo Svidníku privítal primátor mesta pedagógov a poďakoval sa im za ich činnosť a zaželal im mnoho úspechov v  náročnej práci. Vyzdvihol nezastupiteľnú úlohu pedagóga pri výchove a vzdelávaní mladej generácie a spolu s vedúcou odboru školstva, kultúry, mládeže a športu  Vierou Dercovou potom ocenili vybraných pedagógov z každej školy.

 
Ocenení pedagógovia:

 ZŠ Komenského – PaedDr. Jozef Poperník, Mgr. Emília Šupšáková, Mgr. Kristína Tirerová, RNDr. Ivan Zbihlej

ZŠ 8. mája -  Mgr. Janka Bartková, Mgr. Jaroslav Genco, Mgr. Viera Kurtyová

ZŠ Karpatská –  Mgr. Juraj Cahajla, Mgr. Mária Saganová

Spojená škola - Mgr. Igor Sagan, Mgr. Helena Vaškaninová

ZUŠ – Viera Guzlejová
 
MŠ 8.mája – Helena Michalková
 
MŠ Ľ. Štúra – Nadežda Mulíková
 
MŠ gen. Svobodu – Jana Sadivová 

Primátor mesta Ján Holodňák spolu s prednostom MsÚ Vladimírom Šandalom odovzdali všetkým pedagógom kvet, ako poďakovanie za ich prácu. V kultúrnom programe učiteľom vystúpil výborný folklórny súbor PUĽS z Prešova.

V reštaurácii Martin vo Svidníku sa neskôr učitelia zabávali a zatancovali si pri hudbe skupiny Alegro. 

V pondelok 30. marca 2015 sa primátor mesta Ján Holodňák stretol s bývalými pedagógmi v AB reštaurácii, aby si pri príležitosti sviatku učiteľov uctil aj tých skôr narodených a poďakoval sa im za ich dosiahnuté výsledky s mládežou.                      J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.