Aktuality / Týždeň modrého gombíka 14. - 20. 05.2012


Slovenský výbor pre UNICEF realizuje v dňoch 14. - 20. mája tr. prostredníctvom svojích dobrovoľníkov ôsmy ročník verejnej celonárodnej zbierky Týždeň modrého gombíka. Ide o pravidelnú finančnú zbierku na pomoc najzraniteľnejším deťom v rozvojových krajinách, ktoré trpia podvýživou, nedostatkom zdravotnej starostlivosti, deťom bez prístupu k vzdelaniu, či deťom sužovaným ozbrojenými konfliktami a prírodnými katastrofami.
Zbierka sa uskutoční aj v meste Svidník.
Voda nevhodná na pitie, chabá sanitácia a chybajúce hygienické návyky usmrtia denne asi 4 500 detí. Ďalším deťom sťažuje kontaminovaná voda podmienky života. Preto je tohtoročný výťažok zo zbierky určený na vodné a sanitačné programy v Zimbabwe. Máme možnosť pomôcť hĺbiť studne, zabezpečiť pitnú vodu pre školy, pomôcť dodávať vodu v cisternách tam, kde nie sú dostupné zdroje pitnej vody a podporiť vzdelávanie o hygiene a hygienických návykoch.
Prispieť bude možné do pokladničiek UNICEF, zaslaním prázdnej SMS na číslo 844, alebo vkladom/prevodom na účet 20219886/6500 Poštová banka, a.s., variabilný symbol 0312. Zbierka je povolená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.


                                                                                                                                                       P.G.
 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.