Aktuality / Turisti z Krosna vo Svidníku

 Do Svidníka zavítali na pozvanie primátora mesta Jána Holodňáka turistickí sprievodcovia z turistického oddielu PTTK Krosno, aby privítali jar u nás. Hostiteľom bol aj náš turistický oddiel KST Doliny a Hory a Andrej Slivka. Na mestskom úrade im primátor Ján Holodňák, ktorý im predstavil naše mesto i región. Turisti potom navštívili gréckokatolícky a pravoslávny chrám, Vojenské historické múzeum, SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry aj galériu Dezidera Millyho. Turisti z Poľska vyskúšali kúpanie a vodné atrakcie v Aqua Ruthenii. Je dobré, že sa turisti z Poľska zaujímajú o náš región a prispievajú k rozvoju cestovného ruchu.           J.Mihalík 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.