Aktuality / Tlačová beseda

 

Tlačová beseda
 
V piatok 8.4.2011 zvolal primátor mesta Ján Holodňák tlačovú besedu na mestskom úrade vo Svidníku, aby informoval verejnosť o dianí v meste. Tlačovej besedy sa okrem primátora zúčastnili aj zástupca primátora Miron Mikita, prednosta mestského úradu Vladimír Šandala           a vedúci odborov mestského úradu Marta Jacková, Pavel Gojdič, Nikolaj Vlčinov a Ján Vook. V úvode primátor vysvetlil otázku Rómov, súčasný stav, aj plány do budúcnosti. Dotkol sa aj otázky bývania mladých, transparentnosti mesta Svidník pre občanov, mestského zastupiteľstva a radu ďalších informácii. Prednosta MsÚ Vladimír Šandala hovoril o etickom kódexe, novom štatúte mesta, nájomných zmluvách, parkoviskách i zriaďovaní kancelárie prvého kontaktu. Zástupca primátora sa vyjadril k projektom i pomoci urbariátu mestu. Vedúci odboru Ján Vook informoval prítomných o ZUŠ, plavárni, kritickom stave Domu kultúry a havarijnom stave na ZŠ Karpatská. Marta Jacková informovala o projektoch na verejnoprospešné práce. Primátor mesta a vedúci odborov potom odpovedali na otázky novinárov.                                                                              JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.