Aktuality / Tlačová beseda primátora

 

V piatok 26. novembra 2012  zvolal primátor mesta Ján Holodňák tlačovú besedu, aby reagoval na tvrdenia poslanca mestského zastupiteľstva Viktora Varcholu. Hneď v úvode primátor povedal, že Viktor Varchola hrubo klamal a zavádzal, v jeho článku boli nepresné informácie, ale v jeho vyjadrení boli aj osobné útoky, pričom takéto útoky sú prakticky počas celých dvoch rokov od volieb a sú nekorektné, nepravdivé a zo strany pána poslanca Varcholu veľmi neslušné.
Primátor mesta  uviedol, že kapitálové peniaze sa nemôžu použiť na spotrebu. Kapitálové príjmy sa môžu použiť iba na kapitálové výdavky. Takže vyjadrenia typu, že sme peniaze prejedli, že peniaze išli na odmeny, že peniaze z odpredaja majetku išli na naše služobné cesty  sú hrubo nepravdivé, klamlivé neférové a nečestné.  Ďalej primátor Ján Holodňák uviedol, že použitie finančných prostriedkov ukladá zákon a naše hospodárenie overil audítor. Pokiaľ chceme rozvíjať mesto, sme nútení získavať kapitálové prostriedky z odpredaja majetku, z úverového zaťaženia, alebo z európskych fondov. Pán poslanec nás obvinil, že sme predali majetok za 30 miliónov bývalých korún. Je to hrubá lož, predali sme majetok do 3 miliónov korún.
V svojom vystúpení primátor mesta povedal, že komplet všetko, každý odpredaj sa zverejňuje na webovej stránke mesta, aby prehľad mali aj občania a vytkol nehlasovanie poslanca Varcholu týkajúce sa vzatia úveru na rekonštrukciu škôl, klziska či opravy ciest.
O služobných cestách sa primátor Ján Holodňák vyjadril, že nie všetko sa dá premietnuť na peniaze, ale boli to napr. financie cez poľské projekty na klzisko, návštevy divadla a folklórneho súboru z mesta Chrudim, divadlo z Vrbasu, účasť z Rachova na Pirohoch a festivale a i teraz sú v hre, ako povedal zástupca primátora Miron Mikita dva projekty s poľskými partnermi, ktoré prešli prvým kolom. O služobných cestách sú informovaní všetci poslanci mailom a ktorí z nich majú záujem, môžu sa týchto ciest zúčastniť.                             J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.