Aktuality / Tlačová beseda primátora mesta

 

Vo štvrtok 19.júla 2012 sa v zasadačke Mestského úradu vo Svidníku uskutočnila tlačová beseda primátora mesta Jána Holodňáka k výberovému konaniu na funkciu riaditeľa CVČ vo Svidníku. V úvode primátor povedal, že jednou z priorít, ktorú mal aj vo svojom volebnom programe,  bolo zriadenie centra voľného času vo Svidníku. Všetky finančné transakcie, zasadnutia mestského zastupiteľstva a informácie týkajúce sa mesta sú transparentné a zverejňované a aj výber členov do komisie na výberové konanie riaditeľa CVČ dlho zvažoval a stojí si za ním. Preto ho mrzí, že sa v médiách objavili negatívne správy o výbere členov komisie. Každá politická strana, resp. nezávislí poslanci mestského zastúpenia majú v komisii svojho zástupcu, preto verí že bude vybraný taký riaditeľ, ktorý CVČ vo Svidníku rozbehne a s jeho prácou budú spokojní všetci občania v meste i okolí.
Komisiu tvoria títo členovia: Adrián Labun – poslanec za SMER - SD, Vladimír Kaliňák – poslanec za SDKÚ – DS, zástupca primátora Miron Mikita, zástupca zamestnancov Ján Štefanišin, prednosta MsÚ Vladimír Šandala, Ján Hirčko - člen komisie  pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež a Cyril Dudáš – poslanec mestského zastupiteľstva, ktorého primátor menoval do komisie, nakoľko  poslanec mestského zastupiteľstva Viktor Varchola  sa vzdal postu predsedu výberovej komisie. Pre nespochybňovanie výberového konania sa rozhodol primátor požiadať členov výberovej komisie o súhlas s videozáznamom výberového konania a týmto aj verejne vyzýva uchádzačov, aby sa výberového konania zúčastnili. Do výberového konania za prihlásili štyria kandidáti, pričom jeden kandidát nesplnil podmienky výberového konania.
8. augusta 2012 bude teda komisia vyberať riaditeľa CVČ z týchto troch kandidátov: Slavomír Derco, Ján Haľko a Jaroslav Ivančo.
Pri hodnotení 58. Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov SR sa primátor mesta Ján Holodňák o „festivale“ vyjadril, že bol pekný a jeho kvalita stúpa. Program bol hodnotný, pričom vyzdvihol programy v skanzene, na pešej zóne a sobotňajší program, až na časový posun posledného vystúpenia. Vyjadril aj nedostatky, ktoré sa vyskytli pri organizácii počas festivalu, ale verí, že sa im v budúcnosti vyhneme a festival bude čoraz úspešnejší.     JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.