Aktuality / Tlačová beseda primátora mesta o sociálnych službách

 

V piatok 8. februára 2013 zvolal primátor mesta Ján Holodňák tlačovú besedu k sociálnej problematike a službám pre občanov mesta. Hneď v úvode sa primátor vyslovil, že seniori sú pre neho prioritou a taktiež aj pre poslancov a vedenie mesta. Seniori si zaslúžia úctu a mesto Svidník sa bude snažiť uspokojiť každú ich požiadavku. Poukázal na služby, ktoré mesto pre seniorov vykonáva a ponúka. V zasadačke mestského úradu boli na tlačovej besede aj zástupcovia zariadení, ktoré tieto služby ponúkajú: Štefan Čarný, riaditeľ svidníckeho Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb, Stanislav Šírila zo Zariadenia pre seniorov Sv. Kozma v Zborove, Dušan Papiak – ZSS Eurotrend Medzilaborce a Milan Ambroz – DSS v Medzilaborciach. O službách, ktoré pre seniorov vykonáva a ponúka mesto Svidník, hovorila vedúca odboru sociálneho, zdravotného, podnikateľskej činnosti a obchodu Marta Jacková. Všetci zástupcovia zariadení pre seniorov prezentovali svoje zariadenia, ponuku služieb a súčasný počet voľných miest. Na záver sa primátor poďakoval všetkým za záslužnú prácu, ktorou dokážu citlivo pracovať so seniormi v zariadeniach, ale aj opatrovateľkám a spolu so seniormi navštívi niektoré zariadenia poskytujúce služby seniorom.      J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.