Aktuality / Tlačová beseda k návrhu rozpočtu na rok 2013

 

Vo štvrtok 6. decembra 2012 zvolal primátor mesta Ján Holodňák  tlačovú besedu ohľadom rozpočtu na rok 2013 za účasti prednostu mestského úradu Vladimíra Šandalu a všetkých vedúcich odborov. V úvode sa vyjadril ku kontrole Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ktorá prebehla na  Mestskom úrade vo Svidníku od 9. augusta do 17. októbra 2012. Kontrola NKÚ dopadla pre mesto dobre, boli zistené iba malé nedostatky, skôr formálneho charakteru. Na ich odstránenie boli prijaté opatrenia, ktoré boli akceptované aj Najvyšším kontrolným úradom SR, z ktorých veľká časť je už splnená. Správou NKÚ  sa bude zaoberať najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 13. decembra 2012.
K rozpočtu na rok 2013 primátor mesta Ján Holodňák hovoril o dvoch ťažkých rokoch pre samosprávu,  ktoré však mesto úspešne zvládlo a aj v čase hospodárskej krízy uskutočnilo mnoho prospešných akcií v meste – pešia zóna, cesty, chodníky, parkoviská a mnohé kultúrne podujatia, pričom situácia v mesta v ekonomickej oblasti sa zastabilizovala.
Vláda SR podpísala so Združením miest a obcí Slovenska Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013 a návrh rozpočtu mesta na rok 2013 to  rešpektuje. Primátor mesta Ján Holodňák sa rozhodol a mestskú radu aj informoval o znížení svojho platu od roku 2013 o 5%, s čím súvisí aj zníženie odmien poslancov o 5%, navrhuje zníženie svojho reprezentačného a poslancov o 5 %.  V rámci úsporného balíčka sa zníži príspevok pre technické služby o 5%, zvýši sa poplatok za TKO o 8% a zvýšia sa poplatky za opatrovateľskú službu, keď klient doposiaľ znášal 16% a mesto 84%, od 1.1.2013 to bude 30% a 70%. Po novom pôjdu do rozpočtu mesta aj investície, ktoré bude zastupiteľstvo schvaľovať až po odpredaji majetku, alebo v rámci európskych fondov. Prioritou ostáva školstvo, aj keď situácia po zmene financovania v oblasti originálnych kompetencií je veľmi zlá, ale najmä voľnočasové  aktivity bude zabezpečovať Centrum voľného času vo Svidníku a školské strediská záujmovej činnosti sa plánujú zrušiť.           J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.