Aktuality / Svidník žil spomienkovými oslavami ku Karpatsko-duklianskej operácii

Karpatsko-duklianska operácia bola útočná operácia sovietskych a česko-slovenských vojsk na severovýchodnom Slovensku na jeseň 1944, ktorá mala spojiť povstalecké sily SNP so sovietskymi armádami. Táto operácia bola jednou z najväčších horských bitiek druhej svetovej vojny. Od 8. septembra do 27. októbra 1944 tu zahynulo 21-tisíc sovietskych a 1 800 československých bojovníkov, Čechov, Slovákov, Rusínov a iných národností.

Pamiatku zosnulým bojovníkom i prejavenú úctu hrdinom KDO vyjadrili prítomní aj pri soche arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku za účasti Zoe Svobodovej-Klusákovej a vnučky generála Luďi. Spomienkové akty boli ukončené na pamätníku Sovietskej armády vo Svidníku. 

V predvečer týchto osláv sa konalo v Dome kultúry vo Svidníku aj premietanie filmu "Stalingrad" od známeho režiséra Fjodora Bondarčuka a prítomní si mohli pozrieť dokumentárne fotky prebiehajúcej výstavy "Od Stalingradu do Bratislavy". Pred spustením samotného filmu sa prihovoril prítomným primátor mesta Svidník Ján Holodňák, radca-vyslanec Ruského veľvyslanectva na Slovensku Andrej Šabanov a predseda ústrednej rady SZPB Pavol Sečkár. 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.