Aktuality / Svidník navštivila delegácia z partnerského mesta Chrudim

 

Vo dňoch  2. a 3. mája 2013 navštívila naše mesto delegácia z partnerského českého mesta Chrudim na čele so starostom mesta Petrom Řezníčkom, jeho zástupcom Jaroslavom Trávničkom a predsedom komisie pre zahraničné vzťahy Jánom Koubom. Na mestskom úrade ich privítal primátor mesta Ján Holodňák, spolu so svojim zástupcom Mironom Mikitom, prednostom mestského úradu Vladimírom Šandalom a vedúcou OŠKŠaM Vierou Dercovou. Primátor mesta Ján Holodňák konštatoval, že ide o veľmi dobrú spoluprácu medzi oboma mestami, ktorá trvá už 20 rokov a ktorú je potrebné rozširovať, najmä v spolupráci s mladou generáciou.
Na pracovnom stretnutí boli dohodnuté aj konkrétne formy spolupráce. Začiatkom júna pôjdu žiaci zo Svidníka na futbalový turnaj do Chrudimi, na ktorom sa zúčastnia aj známe české kluby Sparta či Bohemians. Na Dni Svidníka príde delegácia a hudobná skupina z Chrudimi, študenti a učitelia zo Spojenej školy – Hotelová akadémia Svidník by sa mali na prelome mesiacov august a september zúčastniť gastronomických dní v Chrudimi, delegácia z GDH vo Svidníku by v októbri navštívila mesto Chrudim a delegácia vedenia mesta s poslancami MsZ vo Svidníku by mali pracovné stretnutie v meste Chrudim, kde by sa dohodli ďalšie možnosti spolupráce a výmena skúsenosti v rôznych oblastiach verejnej správy.
Počas pobytu hostia z partnerského mesta navštívili Vojenské historické múzeum vo Svidníku, Vežu na Dukle i Údolie smrti, Pamätník čsl. armády na Dukle aj Pamätník sov. armády vo Svidníku , navštívili i Múzeum lemkovskej kultúry v Zyndranovej, prezreli si pravoslávny chrám v Ladomirovej,   jednali s vedeniami svidníckeho gymnázia DH a obchodnej akadémie, stretli sa s bývalými primátormi Karolom Kalinákom a Michalom Bartkom a prezreli si i mesto, ktoré ich okúzlilo množstvom zelene a čistotou.        J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.