Aktuality / Svidník – mesto pre všetkých

Svidník je síce malé, no veľmi pestré mesto. Je len málo miest na Slovensku, kde žijú bok po boku Rusíni, Slováci, Rómovia a mnohé ďalšie národnosti, veriaci gréckokatolíckej, pravoslávnej či rímskokatolíckej cirkvi, seniori, mladí ľudia, ale aj ľudia so zdravotným postihnutím.

Ak má byť mesto skutočne pre všetkých, mali by mať všetci možnosť vyjadriť sa k tomu, čo sa v meste deje a ich hlas a názor by sa mal brať do úvahy. Mesto sa preto za pomoci expertiek Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) rozhodlo vytvoriť iniciatívu “Svidník-mesto pre všetkých”.

Iniciatíva začala výskumom, ktorý CVEK urobil v meste na jeseň minulého roku. Ukázalo sa, že obyvatelia mesta vnímajú Svidník ako príjemné miesto pre život a za veľmi dôležité považujú dobré a súdržné spolunažívanie rôznych skupín obyvateľov. A práve k tomu smeruje iniciatíva “Svidník-mesto pre všetkých”.

V júni tohto roku vznikla na meste pracovná skupina, ktorá bude v nasledujúcom roku pracovať na vytvorení stratégie, ako zapájať rôzne skupiny obyvateľov do rozhodovania o dôležitých veciach v meste. Jej členovia zastupujú napríklad seniorov, mladých ľudí, Rusínov, Rómov, deti z detských domovov, či ľudí v ťažkých životných situáciách. Tieto skupiny obyvateľov sú v rôznych situáciách – ľudia so zdravotným postihnutím by napríklad uvítali, aby v meste bolo menej bariér, mladí by zas potrebovali viac možností na spoločenský život, pre ľudí v ťažkej životnej situácii by bolo dobré vytvoriť miesto, kde by našli pomoc a podporu. Pracovná skupina spolu s odborníčkami z CVEKu preto bude hľadať možnosti, ako tieto rôzne potreby naplniť, zlepšiť tak situáciu v meste pre všetkých a pomôcť tak dobrému vzájomnému spolužitiu v meste.

O svojej práci budú členovia skupiny obyvateľov mesta pravidelne informovať. Priestor na zapojenie by však chceli dať naozaj všetkým. Preto ak máte nápady, tipy na témy, ktorým by sa pracovná skupina mala venovať, alebo by ste sa chceli aj vy zapojiť, budeme veľmi radi. Kontaktovať nás môžete na adrese svidnikprevsetkych@svidnik.sk

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.