Aktuality / Svidník a Stropkov sa zapájajú do projektu "Via Reginae"

V pondelok 25. júla 2016 sa primátor mesta Svidník Ján Holodňák spolu s prednostom MsÚ Svidník Vladimírom Šandalom a riaditeľom Technických služieb Michalom Pichom zúčastnili na pracovnom stretnutí u primátora mesta Stropkov Ondreja Brendzu. Nosnou témou stretnutia bola spoluúčasť Svidníka a Stropkova na poľsko - slovenskom projekte "Via Reginae", ktorý je zahrnutý do Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko, prostredníctvom ktorého máme možnosť získať finančnú podporu z fondov EÚ na rozvoj turistických produktov a zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.