Aktuality / Svidnícke ženy slávili svoj sviatok

8. marec – MDŽ je už celé desaťročia sviatkom všetkých žien, nežných a krásnych bytostí. V tento deň sú všetky ženy viac ako inokedy obdarovávané a aj primátor mesta Ing. Ján Holodňák im venoval svoju pozornosť. Navštívil ženy v Dennom stacionári, Senior dome Svida i na TS mesta Svidník a obdaroval ich kvetinou a krásnym slovom. Nezabudol ani na opatrovateľky a zamestnankyne MsÚ, pre ktoré pripravil milé posedenie. 

MDŽ si naplno užili aj dámy – jubilantky, keď prijali pozvanie primátora mesta Ing. Jána Holodňáka a zúčastnili sa slávnostného prijatia, spojeného zo zápisom do Pamätnej knihy mesta Svidník. Primátor ich obdaroval milým slovom, kytičkou a malou pozornosťou. Potešiť ich svojim vystúpením prišli deti aj z MŠ gen. Svobodu.

   

   

   

   

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.