Aktuality / Súťaže k 68. výročiu oslobodenia mesta

 

Odbor školstva, kultúry, športu a mládeže Mestského úradu vo Svidníku usporiadal dve súťaže k 68. výročiu oslobodenia Svidníka.
Prvou bola výtvarná súťaž „Pohľadnica mesta očami detí“, do ktorej sa zapojili žiaci všetkých materských a základných škôl. Odborná porota v zložení: akademická maliarka Anna Boršovská-Nemcová, Mgr. Vladimír Makara a Mgr. art. Tomáš Olijár určila poradie v jednotlivých kategóriách:
Materské školy:
                            1. Soňka Pasztorová - MŠ 8. Mája
                            2. Adriana Dziaková – MŠ Ľ. Štúra
                            3. Alexandra Miňová – MŠ gen. Svobodu
1., 2., 3. ročník ZŠ:
                            1. Zuzana Klebanová – ZŠ Karpatská
4.,5., 6. ročník ZŠ:
                            1. Angelika Skrzynská – Cirkevná ZŠ sv. Juraja
                            2. Dominika Paňková – Cirkevná ZŠ sv. Juraja
                            3. Viktória Vojčeková – ZŠ Karpatská
7., 8., 9. ročník ZŠ:
                            1. Anna Vanátová – ZŠ 8. mája
                            2. Chiara Benková – Rybárová – ZŠ 8. mája
                            3. Andrea Kaščáková – ZŠ Karpatská
Cena poroty:       Lívia Kotuličová – ZŠ 8. mája
 
Za najkrajšiu pohľadnicu môžete hlasovať do 28. januára 2013 vo vestibule mestského úradu. Na hlasovací lístok napíšte číslo najkrajšej pohľadnice a vhoďte ho do urny. Víťazná pohľadnica bude vydaná v tlačenej podobe.
 
Druhou súťažou, ktorej záverečná časť sa uskutočnila vo Vojenskom historickom ústave, múzejné oddelenie Svidník bol 2. ročník  vedomostnej súťaže v kategórii 5. – 9. ročník základných škôl. Súťaž sa uskutočnila v spolupráci s VHM, múzejné oddelenie Svidník. Finálovému kolu predchádzali školské kolá a ich víťazi postúpili na záverečný kvíz, v ktorom bolo poradie:
                             1.     ZŠ Karpatská
                             2.     ZŠ 8. Mája
                             3.     ZŠ Komenského
                             4.     Cirkevná ZŠ sv. Juraja
                             5.     Spojená škola
Ceny odovzdal primátor mesta Ján Holodňák a riaditeľ Vojenského historického ústavu Bratislava Miloslav Čaplovič.                 J. Mihalík
 
 
   
   

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.