Aktuality / Súťaž mladých záchranárov CO

 

Vo štvrtok 4. októbra 2012 usporiadal Obvodný úrad vo Svidníku Súťaž mladých záchranárov CO – obvodné kolo. Na otvorení a vyhodnotení sa zúčastnil prednosta Obvodného úradu vo Svidníku Jozef Baslár, vedúci odboru CO a KR ObÚ Ivan Kurilec a vedúca odboru školstva, kultúry, športu a mládeže MsÚ vo Svidníku Viera Dercová. 6 družstiev súťažilo v šiestich disciplínach a poradie bolo nasledovné:  1. miesto – ZŠ Karpatská, 2. miesto – ZŠ 8. mája A, 3. miesto – ZŠ 8. mája B, 4. miesto – ZŠ Nižný Mirošov, 5. Miesto – ZŠ Kružlová a 6. miesto – CVČ Svidník.
Cieľom súťaže bolo pripraviť žiakov na možné riziká vyplývajúce z pôsobenia živelných pohrôm či havárii a precvičiť si vedomosti získané učivom „Ochrana človeka a prírody“. Víťazné družstvo postupuje na krajské kolo.                             J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.