Aktuality / Štvrtý september otvoril aj brány svidníckych základných škôl

V pondelok 4. septembra 2017 sa opäť otvorili brány svidníckych základných škôl a začal sa písať školský rok 2017/2018. Slávnostný nástup, milý príhovor riaditeľky školy a pekný program v podaní talentovaných žiakov je samozrejmosťou prvého školského dňa na každej škole. Najväčšiu pozornosť si však vyslúžili tí najmenší, prváčikovia, ktorí so zvedavým pohľadom a záujmom pozorovali nové prostredie, nových spolužiakov i učiteľov.

Je akousi tradíciou, že slávnostného otvorenia školského roka sa pravidelne zúčastňuje primátor mesta Ján Holodňák a vedúca odboru školstva, kultúry, športu a mládeže Viera Dercová. Tohto roku ako prvú v poradí navštívili a pozdravili ZŠ Komenského, nasledovala ZŠ 8. mája a neskôr ZŠ Karpatská. V príhovore primátor mesta Ján Holodňák privítal žiakov, rodičov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov škôl a poprial všetkým na začiatku nového školského roka veľa úspechov, radosti, elánu do učenia, pedagógom veľa pracovnej tvorivosti i potešenia z výsledkov svojej práce.
Nevynechali ani CZŠ sv. Juraja a zúčastnili sa svätej omše, ktorou každoročne začínajú školský rok, a na ktorej tradične vítajú prváčikov i posväcujú školské tašky. Tohto roku omšu slúžil prešovský arcibiskup Ján Babjak SJ, čo bolo pre žiakov i všetkých prítomných výnimočným duchovným zážitkom.

Všetci prváčikovia dostali od primátora milý darček v podobe knihy "Domček, domček, kto v tebe býva?", ktorá im tento výnimočný deň bude ešte dlho pripomínať.

V tomto školskom roku do prvého ročníka základných škôl v našom meste nastúpilo 153 prváčikov, čo je o dvadsať viac ako v minulom roku.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.