Aktuality / Študentská kvapka krvi

Územný spolok Slovenského Červeného kríža vo S v i d n í k u,
Stropkovská 1, 089 01 Svidník, č. t. / fax: 054/75 21396
Svidník, 30.09.2010
 
Informácia o aktivitách v rámci kampane „ Študentská kvapka krvi“
 
 
            Tejto kampani „Študentská kvapka krvi“ náš Územný spolok SČK venuje patričnú pozornosť a v predstihu  informuje širokú verejnosť o tejto akcií a to formou plagátov a oznamov hlavne o termínoch a miestach konania odberov krvi a to predovšetkým:
-          v regionálnych novinách Dukla, Podduklianske novinky a Stropkovské spektrum/
      každý týždeň
-          distribúciou plagátov a oznamov v mestách a obciach, ďalej na SŠ a v organizáciách,
nemocniciach, okresov Svidník a Stropkov
-          na webovej stránke mesta Svidník
-          náborom detí MŠ Ľ.Štúra Svidník, kedy osobne navštevujú jednotlivé organizácie v meste
 
Pred oficiálnym začatím „Študentskej kvapky krvi“ pripravujeme dva workshopy
pre dobrovoľníkov a študentov a to:
-          06.10.2010 – Aula Nemocnice n.o., arm.gen.L.Svobodu vo Svidníku,
       od 11,00 – 13,00 hod., kde bude prednášať primárka HTO MUDr. Erika Hnátová
-          12.10.2010 – Gymnázium Stropkov, od 12,45 – 13,30 hod., – prednášajúci bude MUDr, Gabriel Kleban
 
 
           Predsedníčka MS SČK v Giraltovciach Mgr. Daniela Macáková, dohodla s NTS Prešov odber krvi, ktorý sa uskutoční v areáli Nemocnice v Giraltovciach dňa 19.10.2010
t.j. utorok v čase od 7,30 – 11,00 hod.
1.      odber : 19.10.2010 -   Nemocnica Giraltovce    -     NTS Prešov
 
Ďalšie termíny odberov krvi v rámci kampane „Študentská kvapka krvi“ sme po dohode
s primárkou HTO Svidník dojednali na tieto dni:
 
Termíny odberov krvi na HTO vo Svidníku:
 
  1. odber : 20.10.2010
  2. odber : 27.10.2010
  3. odber : 03.11.2010
  4. odber : 10.11.2010
  5. odber : 18.11.2010
 
Tieto pripravované aktivity v rámci „Študentskej kvapky krvi“ budú zverejňované
v regionálnych novinách a bude z nich vykonaná aj fotodokumentácia.
Darcovia, ktorí sa zúčastnia odberov krvi v rámci kampane „Študentská kvapka krvi“
obdržia okrem pozornosti, ktoré ste nám dodali z Ústredia, aj multi guličkové perá na stuhe
s logom SČK.
 
S pozdravom
                                                                                        Ing.Karol Kalinák
                                                                                   riaditeľ ÚzS SČK Svidník

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.