Aktuality / Strzyzowskí seniori vo Svidníku

Počas Rusínskeho festivalu sme mali tú česť, že nás navštívili hostia z rôznych miest a aj śtátov. V meste Svidník sme privítali aj primátora nášho partnerského mesta Strzyzow Mariusza Kawu.

Na základe partnerstva medzi mestami Strzyzow a Svidník sa majú možnosť bližšie spoznať aj naši občania. V nedeľu 29. mája nás navštívilo 55 seniorov z tohto krásneho poľského mesta, ktorí si pozreli krásy Svidníka a vychutnali si program na amfiteátri. 

Sme radi, že záujem stretávať a spoznávať sa prejavili aj naši seniori a tí sa už tešia na Dni Strzyzowa koncom júla, ktoré navštívia tiež v podobnom počte. Spolupráca medzi mestami je veľmi dôležitá, pretože prináša nie len priateľstvá, ale aj možnosti spoločných europrojektov, ako bol v minulom roku projekt Kultúrny Jarmok. 

Svidník uzavrel medzinárodnú spoluprácu s historickým poľským mestom Strzyzow na princípoch rovnosti a vzájomného rešpektovania sa. Obe mestá sa podujali na spoluprácu v oblastiach ochrany životného prostredia, v oblasti kultúry, vzdelávania, cestovného ruchu a v ďalších spoločenských odvetviach.
Každý z nás má možnosť obohatiť svoj život o poznávanie nových miest a možno práve mesto Strzyzow je jedno z tých, ktoré nám ponúka nové kultúrne i prírodné krásy v spoločnej medzinárodnej družbe.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.