Aktuality / Stretnutie s riaditeľkami škôl

 

V pondelok 2. júla 2012 sa stretli riaditeľky materských, základných a základnej umeleckej školy na pozvanie primátora na slávnostnom obede, pri príležitosti ukončenia školského roka 2011/2012. Na stretnutí sa zúčastnil zástupca primátora Miron Mikita, prednosta MsÚ Vladimír Šandala, vedúca odboru školstva, kultúry, športu a mládeže Viera Dercová, riaditeľky materských škôl Anna Kurečková,  Nataša Šepitková, Anna Džupinová, riaditeľky základných škôl Helena Lacová, Nadežda Ignácová a riaditeľka základnej umeleckej školy Janette Pichaničová.
Primátor sa poďakoval riaditeľkám za výborne zvládnutý školský rok, za výsledky vo vyučovacom procese i mimoškolských aktivitách. Aj keď sú určité problémy v oblasti financovania školstva, podarilo sa spoločne naplniť všetky ciele k spokojnosti žiakov, učiteľov a rodičov. Riaditeľkám za dosiahnuté výsledky odovzdal spolu so svojim zástupcom ďakovné listy a kytičku kvetov. Požiadal riaditeľky, aby odovzdali poďakovanie za vykonanú prácu všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancov škôl a zaželal im zaslúžený oddych počas prázdnin. V spoločnom rozhovore potom hovorili o plánoch, návrhoch a úlohách v budúcom školskom roku.      JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.