Aktuality / Stretnutie s predstaviteľmi cirkví pôsobiacich v meste Svidník

V utorok 17. januára sa uskutočnilo stretnutie primátora mesta Svidník Jána Holodňáka s predstaviteľmi pravoslávnej, gréckokatolíckej, rímskokatolíckej i evanjelickej cirkvi a.v. vo Svidníku. Hlavnou témou stretnutia bolo zhodnotenie uplynulého roka a plány jednotlivých cirkví na tento rok, kde každý z otcov duchovných vyslovil aj svoju predstavu o spolupráci s mestom Svidník. Všetci duchovní sa zhodli na tom, že ich úlohou je spájať a utužovať vzťahy nie len medzi cirkevnými predstaviteľmi, ale aj medzi veriacimi. V závere stretnutia sa d.o. Sovič za všetkých zúčastnených primátorovi Svidníka za prejavenú úctu srdečne poďakoval a vyzdvihol dôležitosť stretávania sa i udržovania dobrých vzťahov s mestom Svidník. Stretnutia sa zúčastnil aj prednosta MsÚ Vladimír Šandala a vedúca odboru SZPČaO Marta Jacková.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.