Aktuality / Stretnutie s poslancom Viliamom Novotným

 V závere minulého týždňa navštívil naše mesto poslanec Národnej rady SR Viliam Novotný. Jeho prvou zastávkou bol mestský úrad, kde sa stretol s primátorom mesta Jánom Holodňákom. V rozhovore ako prioritný cieľ riešili dobudovanie medzinárodnej cesty R4, jednali o možnostiach cezhraničnej spolupráce, hovorili o Karpatskom Euroregióne a rozšírení spolupráce aj s maďarskými mestami, využívaní Eurofondov a ďalších otázok, týkajúcich sa nášho mesta a regiónu. Spolu si prezreli pešiu zónu, okolité ulice, materské i základné školy. Stretli sa aj so zástupkyňou primátora Strzyzowa Dagmarou Preisner. Poslancovi Viliamovi Novotnému sa návšteva Svidníka  páčila a bol milo prekvapený pešou zónou, poriadkom a čistotou v meste.         J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.