Aktuality / Stretnutie s duchovnými v meste Svidník

V stredu 27. januára sa primátor mesta Svidník Ján Holodňák stretol s predstaviteľmi pravoslávnej, gréckokatolíckej i rímskokatolíckej cirkvi vo Svidníku. Stretnutie prinieslo príjemný rozhovor na tému spoločných plánov pre rok 2016 i zhodnotenie uplynulého roka. Každý z otcov duchovných sa podelil o predstavy, ktoré má na spoluprácu s mestom Svidník a spoločne poďakovali primátorovi mesta za záujem o cirkvi vo Svidníku. Otec Sovič za všetkých zúčastnených poďakoval primátorovi Svidníka za organizovanie stretnutia každý rok a vyzdvihol dôležitosť stretávania sa a udržovania dobrých vzťahov.

Primátor mesta odovzdal Ďakovné listy za prácu pre mesto Svidník duchovnému otcovi Vansačovi, otcovi Lipinskému a kaplánovi Hrebíkovi, ktoré im boli udelené pri príležitosti 660. výročia prvej písomnej zmienky o meste Svidník a ktoré si nemohli vyzdvihnúť v júli pri slávnostnom odovzdávaní. 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.